Welkom

Het stimuleSTZ_logo_jpgren van sport en bewegen is een onderwerp in behandelrichtlijnen bij verscheidene chronische ziekten. Hoe gaat dat in de praktijk? ‘Sport in Tijden van Ziekte’ is een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, specifiek gericht op betekenisgeving en zorgverlening. Centraal staan verhalen van mensen met diabetes, depressie, borstkanker of hiv en ervaringen van hun zorgverleners. Wij willen hiermee bijdragen aan (h)erkenning van verschillende typen ‘sport-ziekteverhalen’ en aan verdere ontwikkeling van zorgverlening op het gebied van bewegen en sport. Dit is een onderzoek van de afdeling Metamedica van VUmc en  het Mulier Instituut i.s.m. diverse consortiumpartners en met subsidie van NWO.

 

 

 

 

welkom-ga-direct-naar-uitkomsten-hiv-lang

welkom-ga-naar-uitkomsten-deelstudie-diabetes-type-2

Welkom - ga naar uitkomsten deelstudie borstkanker.png

Welkom - ga naar uitkomsten deelstudie depressie

arthur-frank-1995-twsVerhalen met een wetenschappelijk kader
Een belangrijke analysebasis voor de ‘sport-ziekteverhalen’ komt uit het werk van Arthur Frank (The Wounded Storyteller, 1995). Hij onderscheidt drie typen verhalen die veel verteld worden door mensen die ziek zijn. De verteller van een terugkeerverhaal is vooral gericht op de toekomst, controle over de ziekte en het weer leiden van een normaal leven, ondanks de ziekte. In het chaosverhaal komt vaak weinig hoop of toekomstperspectief naar voren. Het  zoektochtverhaal gaat over een (spirituele) ontwikkeling die iemand doormaakt(e). Deze typologie is nadrukkelijk niet bedoeld om verhalen te classificeren of beoordelen, maar dient als hulpmiddel om beter naar onderliggende verhaallijnen en thema’s te kunnen luisteren. Verhalen zijn altijd afhankelijk van moment en context waardoor typen kunnen variëren. Daarnaast zijn vaak meerdere typen in één ziekteverhaal te horen.

Op deze website kunt u enkele verhalen lezen die voor dit onderzoek zijn opgetekend. Die verhalen zijn voorzien van een korte reflectie van de onderzoekers, o.a. gebaseerd op de verhaaltypen van Arthur Frank. Verder vindt u alle publicaties die uit het project voortkomen, zoals de vier rapportages over de vragenlijstonderzoeken, een serie columns en de wetenschappelijke artikelen.