Publicaties over depressie

BETERE BEGELEIDING NODIG BIJ OPPAKKEN VAN BEWEGEN EN SPORT TIJDENS EN NA DEPRESSIE

9 juli 2015 – Mensen die een depressie hebben (gehad) onderkennen het belang van sport en bewegen en zijn ook intrinsiek gemotiveerd om te sporten. Gezien de aard van de stoornis ervaart een grote groep echter juist vooral belemmeringen – zowel fysiek als psychosociaal – om tijdens en soms ook na een depressie even sportief actief te blijven. Hierdoor ontwikkelen ze vaak schuldgevoelens dat ze te weinig sportief actief zijn.

afb depressieDit blijkt uit de rapportage ‘Sport-ziekteverhalen – resultaten vragenlijst Leven met depressie’ waarin de invloed van het krijgen van een depressie op het sport en beweeggedrag en op de betekenis van sport in het leven van mensen die een depressie hebben (gehad) is onderzocht. Bewegen en sport zou een belangrijke rol vervullen in het herstelproces en de preventie van een nieuwe depressie.

Terwijl bewegen en sport veelal deel uit maakt van de behandeling van depressie, ervaart een groot deel van de meer dan honderd ondervraagden de aandacht als (te) beperkt en vindt een meerderheid dat ze niet goed begeleid zijn bij het (weer) gaan sporten. Goed bedoelde beweegadviezen blijken niet effectief bij iedereen, evenmin als een sterke druk van begeleiders om te gaan sporten. De uitkomsten vragen om meer gedifferentieerde en maatgerichte begeleiding tijdens de behandeling van perioden van depressie en daarna.

Deze studie is uitgevoerd in het kader van het NWO sport onderzoeksproject Sport in Tijden van Ziekte, een gezamenlijk project van het Mulier Instituut, het VU Medisch Centrum en verschillende maatschappelijke partners. Deze rapportage is de vierde en laatste kwantitatieve rapportage binnen de studie; eerder verschenen de rapportages van de studies onder mensen met diabetes, vrouwen met borstkanker en mensen met hiv. Binnen de studie zijn inmiddels ook reeds tal van narratieve interviews gehouden met patiënten en zorgprofessionals over de (veranderende) betekenissen van sport en bewegen in relatie tot diverse chronische aandoeningen.

Klik hier om de ‘rapportage Sport in tijden van Ziekte – depressie’ te lezen (pdf).

***

EEN ETNOGRAFISCHE STUDIE OP DE PAAZ:
BETEKENISSEN VAN SPORT EN BEWEGEN TIJDENS BEHANDELING

April 2014 – Masterstudente Ida Damen heeft gedurende zeven weken meegelopen op de PAAZ, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Ze voerde gesprekken met mensen met een depressie, deed mee met activiteiten en observeerde. Lees hier haar verslag.

 

Advertentie