Achtergrond

Chronisch ziek-zijn betekent vaak een inbreuk op iemands leven en identiteit. Over het algemeen wordt aangenomen dat sport en bewegen goed is tijdens herstel, maar niet voor alle patiënten heeft sport een positieve betekenis en ook voor sportliefhebbers kunnen mogelijkheden en betekenis na ziekte veranderen. Medische adviezen die voorbij gaan aan de betekenis van sport voor patiënten zijn weinig effectief.

STZ_logo_jpg

‘Sport in Tijden van Ziekte’ is een onderzoek naar de betekenis van sport en bewegen voor chronisch zieken en (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose. Het doel is een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling/verfijning van sport- en beweeginter-venties voor chronisch zieken. Centraal staan de verschillende typen sport-ziekte levensverhalen (“narra-tieven”) van mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv en de interactie met betekenissen in de (sportieve) begeleiding door (para)medici. Dit wordt aangevuld met vragenlijsten voor patiënten en etnografisch onderzoek (zoals observaties bij bestaande interventieprogramma’s of andere sportieve groepsactiviteiten). Deze sociaal-wetenschappelijke benadering van de betekenis van sport in de medische context is complementair aan bestaand medisch onderzoek.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en duurt vier jaar. Het betreft een samenwerking tussen de afdeling Metamedica van het VUmc en het Mulier Instituut, waardoor er in het onderzoeksteam reeds veel ervaring is met onderzoek in respectievelijk de zorg en de sport. Samen met een sterk maatschappelijk consortium dat bij alle fasen van het onderzoek betrokken is, beoogt deze studie een verdere verbetering van de begeleiding van chronisch zieken bij het (weer) oppakken van sportieve activiteiten na de diagnose om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Bekijk ook ons introductiefilmpje:

 

Advertentie