Patiënten kritisch over begeleiding bij sport en bewegen in behandeltraject

December 2015 – ‘Artsen bovengemiddeld sportief’, kopte een artikel in Medisch Contact eerder dit jaar. Uit een enquête onder deelnemers aan het KNMG-artsenpanel blijkt maar liefst 84 procent te sporten. Uit ander onderzoek is gebleken dat artsen die zelf sporten, meer geneigd zijn dit ook aan hun patiënten voor te schrijven . Dat komt goed uit: in een groot aantal medische richtlijnen is ‘meer bewegen’ na ‘stoppen met roken’ als belangrijkste advies opgenomen. Maar hoe zit het met de praktijk? Hoe ervaren patiënten (para)medische advisering en begeleiding bij sport en bewegen? Dat is een belangrijk onderwerp van onderzoek in het NWO-project Sport in Tijden van Ziekte. Als onderdeel hiervan hebben we een online vragenlijst voorgelegd aan mensen met borstkanker, depressie, diabetes of hiv. Tijd om enkele resultaten eens naast die van de artsen te leggen en vooral ook eens op de ervaren begeleiding in het behandeltraject in te zoomen. Klik hier voor het volledige artikel (pdf).

Advertentie