Publicaties – allerlei

Bijscholing zorgverleners hiv
Mei 2017 – Agnes Elling en Ester Wisse hebben op 29 mei een bijscholing verzorgd voor hiv-verpleegkundigen en consulenten op de landelijke dag van de V&VN VCH. Daarbi gingen zij in op de bevindingen uit het vragenlijstonderzoek en interviews onder mensen met hiv en de interviews met zorgverleners naar (veranderende) betekenissen rondom sport en bewegen en ondersteuning vanuit de hiv-zorg (zie de Stats & Stories).

Tijdens de workshop stond de vraag centraal in hoeverre de ondersteuning van mensen met hiv door zorgverleners op het terrein van sport en bewegen verbeterd zou moeten en kunnen worden, onder andere naar aanleiding van deze uitkomst:

Afbeelding 1 - Aandacht voor B&S in gesprek

Ook ging het over in hoeverre hiv-verpleegkundigen daartoe voldoende expertise en (aanknopings)mogelijkheden ervaren. Aan de hand van diverse stellingen discussieerden de aanwezigen over het belang van het bespreken van sport en bewegen vanuit een bredere relatie tot kwaliteit van leven dan alleen een ‘sport-is-goed-advies’ en over belangrijke vervolgstappen om verbetering van de zorg op de dit gebied te realiseren. Bekijk de presentatie… 


Oh jee, is dit wel GG? Over de POH-dagen van de ROHA.
September 2015 – Mirjam Stuij was aanwezig op de opleidingsdagen voor praktijkondersteuners van de ROHA, een grote zorggroep in Amsterdam. Tijdens die dagen maakten de deelnemers kennis met de ‘GG-methodiek’: een aanpak met een focus op gezondheid en gedrag in plaats van een focus op ziekte en zorg. Wat dat precies inhoudt en wat de praktijkondersteuners daarvan vonden, kunt u in dit verslag lezen: O jee, is dit eigenlijk wel GG – Over de POH-dagen van de ROHA.


Patiënten kritisch over medische sportbegeleiding – Medisch Contact
September 2015 – Het VU medisch centrum en het Mulier Instituut hebben vier patiëntengroepen geënquêteerd over sporten en ontdekten dat patiënten meer begeleiding verwachten uit medische hoek. Lees meer…


In Beweging – artikel HIVnieuws
hivnieuws
April 2015 – In het magazine HIVnieuws (ledenblad van consortiumpartner Hiv vereniging Nederland) is onderzoekster Ester Wisse geïnterviewd over sporten met hiv. Klik hier om het artikel te lezen (pdf).

 


In december 2013 en juli 2014 verschenen twee nieuwsbrieven Sport in Tijden van Ziekte. Inmiddels hebben we besloten het nieuws via andere kanalen te verspreiden (met hulp van onze consortiumpartners). Er verschijnen geen nieuwe nieuwsbrieven meer.

Nieuwsbrief STZ  – juli 2014

IMG_1001

 • Nieuwe website
 • Partner in the Picture: HVN
 • Eerste rapportages kwantitatieve studies verschenen
 • Onderzoeker aan het woord: Tineke Abma
 • Verslag tweede partnerbijeenkomst
 • Een inkijkje in een etnografische studie

Nieuwsbrief STZ – december 2013

IMG_3316

 • Titel en logo van het project
 • Verslag van de startbijeenkomst
 • Maatschappelijke partners en het onderzoeksteam
 • Oproepen voor de vragenlijst
 • Communicatieplannen
Advertentie