Werkboek voor zorgverleners

Ga direct naar het werkboek Beweging in de type 2-diabeteszorg: ervaringsverhalen en praktische reflectieoefeningen voor zorgverleners

Ga direct naar het format met het beweeg-CV voor zorgverleners

Toelichting

Zorgverleners ervaren dat bewegen in de zorg voor mensen met type 2 diabetes een belangrijk, maar ‘heikel’ onderwerp is. Verhalen van patiënten illustreren dat zij op onbegrip stuiten en dat de zorg niet altijd op hun behoeften aansluit. Om deze perspectieven dichter bij elkaar te brengen, is op basis van wetenschappelijk onderzoek het werkboek ‘Beweging in de type 2-diabeteszorg’ voor zorgverleners ontwikkeld.

Het stimuleren van patiënten met type 2 diabetes om (meer) te gaan bewegen is volgens de behandelrichtlijnen gedurende het hele behandeltraject een belangrijke basis van de zorg. Met de huidige opmars van ‘leefstijlgeneeskunde’ komt daar nog meer nadruk op te liggen. Interviewstudies onder zorgverleners en patiënten tonen aan dat er wederzijdse verschillen in opvattingen en ervaringen met bewegen zijn, die zorgverlening in de weg kunnen zitten.

In dit werkboek staan praktische reflectieoefeningen voor professionals om na te denken over de manier waarop zij ‘beweegzorg’ verlenen en hoe zij tot hun aanpak komen. Deze oefeningen kunnen ook gebruikt worden voor intervisie met collega’s of om gesprekken met patiënten op een andere manier in te vullen. De oefeningen worden afgewisseld met wetenschappelijke achtergronden en ervaringsverhalen van patiënten en zorgverleners.

Doel van het werkboek is om bewegen een ‘comfortabeler’ onderwerp binnen de zorg te maken en zo zorgverlening te verbeteren en het werkplezier van zorgverleners te vergroten.

Dit project is mogelijk gemaakt met een subsidie van ZonMw (VIMP) en gebaseerd op resultaten uit onderzoek Sport in Tijden van Ziekte (met subsidie van NWO).

Klik hier voor het werkboek ‘Beweging in de diabeteszorg’.

Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Stuij.

Advertentie