Publicaties over diabetes

‘Kleine stapjes zijn ook stapjes’
Column in DiabetesPro, mei 2017

Afbeelding klein stapjeMei 2017 – Het doel van de Zorgstandaard Diabetes liegt er niet om: iemand met diabetes zou tenminste een half uur per dag moeten bewegen en de zorgverlener moet diegene daartoe stimuleren. Hoeveel van uw patiënten halen dat? En komt u er zelf aan? Ik vandaag in ieder geval niet. Iets verderop in de Zorgstandaard staat overigens wel een nuancering: ‘zelfs een kleine toename van lichamelijke activiteit is gunstig’. Ofwel: kleine stapjes zijn ook stapjes. Lees de hele column…


bewegen-als-onderwerp-in-de-spreekkamerJe zou mensen wel eens aan de hand willen nemen
Column in DiabetesPro, maart 2017

De diëtiste tegenover me zucht… Ze wil mensen zo graag wat meer bieden dan alleen een beweegadvies waarmee ze drie maanden later uiteindelijk niks gedaan hebben. Een wandelgroepje vormen bijvoorbeeld. Maar, eigenlijk vindt ze het ook vooral een verantwoordelijkheid van de mensen zelf om wat te gaan doen. Lees de hele column


Conflict between diabetes guidelines and experienced counselling in sports and physical activity. An exploratory study.
Short report in European Journal of Public Health, september 2016

According to medical guidelines counselling on sports and physical activity should be part of diabetes treatment. Using an online questionnaire (n = 181), we explored how people with both type 1 and type 2 diabetes experienced this counselling in the Netherlands. Most respondents were critical, indicating that they did not receive proper guidance or helpful advices. A third of the respondents mentioned that there was hardly any attention for the subject during their treatment. This conflict between guidelines and experiences point towards the need for more insight in critical issues in counselling regarding taking up sports and physical activity (again) after diagnosis. 

Mirjam Stuij, Agnes Elling & Tineke A. Abma (2016). Conflict between diabetes guidelines and experienced counselling in sports and physical activity. An exploratory study. European Journal of Public Health,
DOI:http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckw156. First published online: 27 September 2016


‘Starting all over again.’ Living with diabetes and the quest for restitution
Congrespaper, maart 2016

The restitution story, the type of illness story about living a normal and healthy live (again), is the most prominent illness story in Western society. Patients who are unable to realize a restitution story might need an alternative ‘corpus of stories’ to draw on, e.g. narratives that more explicitly incorporate quest and/or loss. In this paper, we present the narrative of ‘Hippolyta’, a woman with diabetes who wanted to but was unable to live the restitution story. Although she seemed to have all characteristics in favour of ‘restitution’ – i.e. willingness, capacities, a higher socioeconomic background – she encountered losses and was not able to go back to her ‘normal’ life. In her story, she repeatedly emphasized to ‘start all over again’, departing from dominant health discourses emphasizing restitution and individual responsibility. The encounters with the researcher made her aware of the dominant storyline and enabled her to reconstruct her story. A detailed elaboration of this specific case shows the interactive dynamic of narrative development and interpretation, and offers important complementary communicative elements for health care.

Mirjam Stuij, Agnes Elling & Tineke Abma (2016). ‘Starting all over again.’ Living with diabetes and the quest for restitution. Paper presented at the Storytelling, Illness and Medicine conference of the Interdisciplinary net. Budapest, March 14-16, 2016. Download conference paper


Diabetes: Spanning richtlijnen en ervaren begeleiding in sport en bewegen
Nederlandstalige rapportage, 11 juli 2014

Hoewel het stimuleren tot ‘voldoende lichaamsbeweging’ volgens medische richtlijnen een onderdeel van het behandeltraject bij diabetes dient te zijn, beoordeelt maar een kleine minderheid van de mensen met diabetes begeleiding op dit gebied als goed en geeft een derde aan dat er tijdens de behandeling niet of nauwelijks aandacht voor het onderwerp was. Dat blijkt uit een verkennende, kwantitatieve studie onder 181 mensen met diabetes (type 1 en type 2).

Voorkant diabetesDe belangrijkste uitkomsten van de kwantitatieve studie onder mensen met diabetes – uitgevoerd onder een relatief jonge, hoog opgeleide groep met een voornamelijk Nederlandse herkomst, een oververtegenwoordiging van mensen met type 1 diabetes en een minimale diagnoseleeftijd van 25 jaar, en daarmee niet representatief voor de diabetespopulatie in Nederland – zijn als volgt:

 

  • Bijna drie kwart ervaart zijn gezondheid als (zeer) goed. Respondenten die naast diabetes nog een of meerdere andere aandoeningen hebben, beoordelen hun gezondheid minder vaak als (zeer) goed dan respondenten zonder andere aandoeningen.
  • Een ruime meerderheid is gericht op het leiden van een zo’n normaal mogelijk leven (‘restitutie’) en een vijfde onderschrijft (ook) een zoektochtverhaal, waarin (spirituele) ontwikkeling een rol speelt. Slechts een heel kleine groep herkent zich in het chaosverhaal, dat wordt gekenmerkt door verlies en uitzichtloosheid.
  • Een op de tien respondenten zegt niet of nauwelijks te sporten, veertig procent juist meer dan drie keer per week. Ruim de helft geeft aan te voldoen aan de beweegnorm van 30 minuten matig intensief bewegen op minimaal vijf dagen per week. Fitness, hardlopen en wandelsport zijn de meest beoefende takken van sport.
  • Twee derde van de respondenten  ervaart sport en bewegen als een goede graadmeter voor de gezondheid, maar ruim veertig procent geeft aan dat de diabetes weinig invloed heeft gehad op het sport- en beweeggedrag.
  • Slechts zestien procent vindt dat hij of zij na de diagnose goed is begeleid bij het (weer) oppakken van sport en bewegen. Een derde geeft aan dat er in het behandeltraject nauwelijks aandacht was voor dit onderwerp, en dat geldt vaker voor respondenten met type 1 dan met type 2. Of de diagnose recent is gesteld, maakt daarbij geen verschil.

Vooral deze laatste resultaten zijn opmerkelijk, aangezien het stimuleren tot ‘voldoende lichaamsbeweging’ volgens medische richtlijnen onderdeel van het behandeltraject behoort te zijn. Uit deze studie komt naar voren dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan sport en bewegen tijdens het behandeltraject van mensen met diabetes, maar ook aan hoe zij deze begeleiding ervaren.

De resultaten van de kwalitatieve vervolgstudies binnen het onderzoeksproject Sport in Tijden van Ziekte zullen meer concrete aanknopingspunten bieden voor de wijze waarop de ondersteuning het beste vorm kan krijgen en in hoeverre specifieke toegankelijke beweeginterventies haalbaar en wenselijk zijn.

Klik hier om de rapportage te lezen (pdf).


Verhalen over sport en ziekte
Korte Nederlandstalige uitgave met verhalen, april 2013

Klik hier voor enkele verhalen over sport en ziekte van mensen met diabetes uit onze voorstudie.

 

Advertenties